125 jaar Rijkstoezicht op de arbeid in verhaal en beeld
Lees verhalen per TIJDVAK
Hier een korte tekst over de tijdsvlakken.
Lees verhalen per THEMA
Hier een korte tekst over de thema's.
Over het jubileum
Hier een korte tekst over het jubileum.

125 jaar Rijkstoezicht

Het rijkstoezicht op arbeid kent een lange historie die teruggaat tot 1890. Tijdens het jubileumjaar in 2015 worden oude successen gevierd en wordt er vooruit gekeken naar de toekomst. Dit doet de Inspectie SZW onder meer via dit digitale magazine: dé verzamelplaats van persoonlijke verhalen, ervaringen, beelden en visies op het werkveld van de Inspectie SZW. Voeg verhalen en beelden toe en lees die van anderen.

Lees de verhalen >

Nieuwsgierig? Duik in het digitale magazine: 125 jaar Toezicht op de arbeid in verhaal en beeld. U kunt zoeken op tijdvak of per thema. De tijdvakken zijn: 1890-1945, 1946-2000 en 2000-toekomst. De thema's zijn Gezond en veilig werken. Eerlijk werken én Bestaanszekerheid. Veel leesplezier!

Uw verhaal toevoegen?

Bent u betrokken bij de Inspectie SZW? Deel dan hier uw aansprekende praktijkervaring, een belangrijk inzicht, uw visie op de toekomst, tips om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren óf gewoon een grappige anekdote. Soms zegt een beeld echter meer dan duizend woorden. Misschien heeft u foto's die kenmerkend zijn voor het werk van de Inspectie SZW, het belang ervan belichten óf die een belangrijk moment verbeelen. Doet u mee?


Over het jubileum

Op 1 maart start het jubileumjaar 125 jaar Rijkstoezicht op de Arbeid.
De start was in 1890. Nederland stond op de drempel van een nieuw tijdperk. De industriële revolutie was grotendeels achter de rug. Stoomenergie was ingeburgerd en er was een beginnend spoorwegnet. Elektriciteit werd steeds meer toegepast als nieuwe energievorm. Maar tegelijkertijd verplaatsten de mensen zich vooral nog te voet, per fiets of de trekschuit. Bij de start bestond de inspectie uit maar liefst drie inspecteurs, die hun handen dus vol hadden. Toezicht was ook 125 jaar gelden noodzaak. Werkgevers lieten gevaarlijke situaties bestaan. Dat leidde tot onnodig schrijnende dodelijke ongevallen, ook bij kinderen die toen nog vaak in de fabriek werkten.

Het takenpakket van de inspectie is door de jaren heen sterk veranderd, taken erbij, taken er af. Steeds paste de inspectie zich aan de maatschappelijke en politieke veranderingen. En inmiddels werken er niet drie maar ruim 1100 mensen bij de inspectie SZW.
Gelukkig is er sinds die begintijd veel veranderd. Ons land heeft een verschuiving van zwaar lichamelijke arbeid meegemaakt naar dienstverlenende beroepen, automatisering en digitalisering. De inspectie gaat naar die plekken waar het echt nodig is, waar de grootste misstanden op het gebied van de arbeid zijn en bezoekt de notoire overtreders.
Dat is een uitdaging in een land met zo’n 370.000 ondernemingen waar 2 of meer werknemers in dienst zijn en met in totaal meer dan zes miljoen werknemers.
Dit jaar staat in het teken van die 125 jaar toezicht. We blikken terug maar kijken ook vooruit.
Op deze website kunnen verhalen worden gedeeld. Verder worden in de loop van het jaar verschillende evenementen georganiseerd over 125 jaar Rijkstoezicht op de arbeid.


Laatste bijdragen

Eerste vrouwelijke algemeen inspecteur
In 1989 werd ik de eerste vrouwelijke inspecteur van de Arbeidsinspectie in de algemene uitvoering. Dus in de bouw, de industrie en de dienstverlening. In 2011 ging ik met pensioen. In de bedrijven keken ze toentertijd vaak vreemd op als een vrouwelijke inspecteur zich meldde. Als er via de receptie 'iemand van de Arbeidsinspectie' werd doorgegeven aan de baas, zocht hij eerst bij de receptie n...

Ongevalsonderzoek op een sigarendoos
Op 1 januari 2016 ben ik op de kop af 45 jaar in dienst. Ik startte in een administratieve functie b...

Incassodiscipline verschilt
Als mensen door eigen toedoen onterecht een uitkering ontvangen, dan komt er een moment dat ze dat geld terug moeten betalen, vaak met een boete erbovenop. De gemeentelijke incasso-afdeling zorgt voor de terugvordering en int dat geld. De directie Werk en Inkomen onderzocht in 2013 hoe het daarmee gesteld is. Er bleken grote verschillen in incassodiscipline te zitten tussen gemeentes, afhankelij...